Υπηρεσίες ΔιαχείρισηςΥπηρεσίες Διαχείρισης

Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στη γνώση & διαχείριση συστημάτων από τα οποία απορρέουν επιβεβαιωμένες κρατήσεις. Παράλληλα, ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τουριστικού καταλύματος, η εταιρεία παρέχει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ενώ ασχολείται και με την προώθηση της ιστοσελίδας του καταλύματος με την επίτευξη υψηλών θέσεων σε αναζητήσεις στη Google.

Συγκεκριμένα οι βασικές δραστηριότητες της Rezerv Online Hospitality Services που αφορούν την διαχείριση τουριστικών καταλυμάτων είναι οι εξής:

  • Σύναψη συμβολαίων με τα δημοφιλέστερα συστήματα online κρατήσεων όπως booking.com, expedia.com, κτλ. και διαχείριση όλων των κρατήσεων που πραγματοποιούνται μέσω από αυτά. 
  • Ενσωμάτωση του BookRes σύστημα προώθησης και κρατήσεων στην επίσημη ιστοσελίδα του καταλύματος.
  • Προώθηση του καταλύματος σε ελληνικά ή ξένα τουριστικά γραφεία μέσω του δικτύου πωλήσεων του BookRes.
  • Αναβάθμιση ή κατασκευή ιστοσελίδας του καταλύματος και αποτελεσματική προώθηση της με συνεχή παρακολούθηση με στόχο την επίτευξη υψηλών θέσεων σε αναζητήσεις στη Google.